Naturcoaching – genskab din forbundethed til naturen

Vi er natur, og når vi glemmer det og ikke længere føler os forbundne til den store natur, kan vi blive stressede, depressive og føle os fortabte. Med naturcoaching finder vi vejen tilbage til naturen i dig.


Sølvi Degnegaard, naturcoach

Når naturen er din læremester

Hvad kan vi lære af naturen?

Hvis vi lod naturen være i fred, ville den trives og blomstre. Og der kan vi lære, hvordan naturen balancerer sig selv.

“Wintering” er fx et centralt begreb. Hvis naturen ikke trækker sig tilbage, er den ikke klar til forårets spiren og sommerens høst. Det er vigtig læring for mennesker.

Vi arbejder i naturen og med naturen, når vi har samtaler i skoven. Ultimativt arbejder vi også for naturen. Når vi er forbundne til naturen, passer vi på den.

I naturcoaching er naturen vores 3. samtalepartner. Vi inddrager naturen på helt anden vis, end hvis vi blot gik en tur i naturen og havde samme samtale.

Arbejdet går dermed dybere – og indsigterne lander i din krop på en helt anden måde.


Ring og hør, hvordan vi kan komme videre sammen på tlf. 5152 3668.

Eller send mig en mail på mail@solvi.dk


Sølvi og hestene er uadskillelige. Varsomt og sensitivt puffer de en ud i nye sider af sindet og kroppen. Hjælper med at bevæge følelser og tanker så man kan tune sig ind på nye måder at være i verden på. Som leder og som menneske.

Dorthe Staunæs, professor, forsker bl.a. i hesteassisteret læring

Sølvi er et af de mennesker, jeg har mødt i mit liv, som selv som purung gennem vores studietid på universitetet var i stand til at fastholde et dybt, kærligt, særlig følsomt og ubøjeligt etisk valg om altid at “Do the right thing.” Hvad det end betyder, og hvad det end koster i hver enkelt helt unikke øjeblik. Hun var autentisk og ikke bange for at stå ved det, længe før det blev acceptabelt, eller moderne. Sølvi favner den vellykkede syntese mellem skarp analytisk sans, følsom intuition og et hjerte, der flyder over af ægte uforfalsket godhed for det godes skyld.

Maibritt, lektor, cand.mag.